Organizacijos strategijų rengimas, vizionavimas ir tikslų formulavimas, rinkos sąlygų, įmonės išteklių ir išorinės aplinkos tyrimas ir ekspertizė, strateginis planavimas.
Administruojame bankrutuojančias įmones, atstovaujame bankrutuojančias įmones teisme. Ruošiame visus bankroto procedūrų dokumentus, konsultuojame įmones.
Verslo planas bankams (finansavimui gauti) – neretai Jums turint puikią verslo idėją, jai trūksta tik finansavimo ir bankas pageidauja, kad ši verslo idėja būtų išdėstyta verslo plane.