Uždaroji akcinė bendrovė “TURTO VALDYMAS” buvo įkurta 1997 metais. Įmonės veiklos pagrindu tapo ilgametė vieno jos įkūrėjų, Arno Kukujevo patirtis rengiant, administruojant ir vertinant tarptautinius plėtros ir investicinius projektus. Patirtis sukaupta dirbant su įvairiomis organizacijomis (VšĮ „Nacionalinis projektų rengimas“, VšĮ „Kaimo verslo projektai“, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, ir kt.), bei užsienio partneriais, verslo, žemės ūkio bei kaimo plėtros srityse. Pagrindinis konsultacinės įmonės “Verslo projektų ekspertas” tikslas: plėtoti kokybiškas, į tikslą orientuotas, pagrįstas teisine bei profesine etika konsultavimo paslaugas, atitinkančias moderniems ES ir pasauliniams standartams. Įmonės specialistai įtraukti į Žemės ūkio ministerijos akredituotų konsultantų, teikiančių mokymo ir konsultavimo paslaugas pagal 4.3 kryptį „Konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais“,4.4. kryptį “Konsultavimas miškininkystės klausimais”, 4.5 kryptį “Konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais” bei pagal 4.6 kryptį “Mokymas ir konsultavimas “LEADER” metodo įgyvendinimo klausimais” sąrašus.

Konsultacinėje įmonėje „Verslo projektų ekspertas” dirbantis personalas yra sukaupęs nemažą patirtį konsultaciniame versle. Visi organizacijos darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir reikiamas žinias, kas užtikrina įmonės teikiamų paslaugų kokybę. Didesnių projektų įgyvendinimo metu suburiamas gerokai platesnis ekspertų ratas – įmonė daugelyje konsultacinių ir mokymo projektų dalyvauja kaip projektų iniciatorius ir valdytojas. Visi ekspertai kviečiami iš šalies yra aukštos kvalifikacijos savo sričių specialistai.