Verslo konsultacijos

Bankroto administravimo paslaugos:

 • Administruojame bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones. Vykdome bankroto procedūras teismo ir ne teismo tvarka;
 • Ruošiame neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus;
 • Atstovaujame bankrutuojančioms įmonėms teisme sprendžiant sandorių negaliojimo klausimus ir kitais atvejais.
 • Vykdome ir įmonių likvidavimo procedūras.
Įmonės finansų valdymas:
 • ekonominis – finansinis įmonės veiklos įvertinimas;
 • numatomų investicijų analizė, pagrindimas ir įvertinimas;
 • finansų planavimas ir prognozavimas;
 • finansavimo šaltinių paieška ir optimalios projekto finansavimo schemos parengimas.
Verslo strategijos formavimas:
 • įmonių veiklos ir aplinkos strateginė analizė;
 • verslo valdymo strategijos sukūrimas;
 • strategijos finansų valdymo srityje suformavimas;
 • įmonės augimo valdymas.
 • Verslo planų, investicinių projektų ir galimybių studijų rengimas;
 • Konsultacijos paraiškų ir ataskaitų rengimo ES struktūriniams fondams, tarptautinėms ir nacionalinėms programoms klausimais;
 • Įvairūs ekonominiai tyrimai;
 • Konsultacijos verslo sąlygų Lietuvoje klausimais.

Mokymai

 • Įvairių mokomųjų programų, skirtų įmonių ir organizacijų vadovaujančiam personalui, verslo rėmimui ir skatinimui, įgyvendinimas:
 • programų adaptavimas Lietuvos sąlygoms;
 • vadovų mokymas;
 • mokymų ir konsultacijų programų, skirtų įvairiems Lietuvos regionams ir įvairioms tikslinėms grupėms organizavimas ir valdymas;
 • dalyvavimas įvairiose mokymų ir konsultacijų programose.
Mokymų temos:
 • Organizacijų/įmonių strategijų formavimas, valdymas.
 • Verslo (veiklos) planavimas ir valdymas.
 • Investicinio projekto/galimybių studijos rengimas ir vertinimas.
 • Rinkodara: planavimas ir valdymas.
 • Kokybės valdymas.
 • Buhalterinė apskaita.
 • Žmogiškųjų resursų planavimas ir valdymas.
 • Verslo finansavimo galimybės ir finansų pagrindai.
 • ES finansuojamų projektų rengimas ir įgyvendinimas.
 • ES finansuojamų projektų apskaita, auditas, finansinis ir bendrasis valdymas.
 • Teisinis verslo reguliavimas: Civilinis kodeksas, verslo teisė.
 • Darbo kodeksas: darbo sutartis ir kolektyvinė darbo sutartis.
 • Partnerių paieška, eksporto organizavimas.
 • Raštvedybos ir archyvo tvarkymas.
 • Informacinės technologijos ir buhalterinė apskaita (turintiems kompiuterių vartotojų įgūdžių pagrindus).
 • Verslo informacija internete: informacijos paieška, jos valdymas, reklama, rinkotyra (turintiems kompiuterių vartotojų įgūdžių pagrindus).
 • Pardavimų technika.
 • Idėjų generavimas ir struktūrinis problemų sprendimas.
 • Projektų valdymas.
 • Komandinis darbas, komandos formavimas, valdymas.
 • Pirkimų organizavimo taisyklės – viešųjų pirkimų reikalavimai.
 • „Mokymas ir konsultavimas „Leader“ metodo įgyvendinimo klausimais“.