• Organizacijos strategijų rengimas: vizionavimas ir tikslų formulavimas, rinkos sąlygų, įmonės išteklių ir išorinės aplinkos tyrimas ir ekspertizė, strateginis planavimas;
  • Procesinis valdymas: procesų analizė, pertvarkymas, valdymas;
  • Organizacijos valdymo optimizavimas, pokyčių projektavimas ir valdymas;
  • Galimybių studijos, verslo planai ir investiciniai projektai;
  • Restruktūrizacijos projektavimas: įmonių įsigijimas, susijungimas, skaidymas, likvidavimas;
  • Pagalba derybose dėl susijungimų, įsigijimų, reorganizacijų;
  • Operatyvinių verslavimo uždavinių konsultavimas;
  • Natūralių monopolijų reguliavimas;
  • ES Struktūrinių fondų panaudojimas.

Visos paslaugos.