Verslo planas bankams (finansavimui gauti) – neretai Jums turint puikią verslo idėją, jai trūksta tik finansavimo ir bankas pageidauja, kad ši verslo idėja būtų išdėstyta verslo plane. Bankai finansavimą suteiks tokiu atveju, jei verslo plane Jūsų idėja bus perteikta taip, kad atitiks banko keliamus reikalavimus. Klientui pageidaujant dalyvausime derantis su banku dėl finansavimo sąlygų, užpildysime paraiškas bei parengsime kitus dokumentus, reikalingus finansavimui gauti (taip pat ir INVEGA garantijai, ŽŪPGF bei kitų valstybinių garantijų ir paramos institucijų dokumentus).

Verslo planas verslo idėjos modeliavimui – gimė nauja verslo idėja, o galbūt nusprendėte suplanuoti savo įmonės plėtrą keletui metų, tokiu atveju galime pasiūlyti lankstų sprendimą dėl verslo plano parengimo – Jūsų pageidavimu galime rengti tik atskiras verslo plano dalis, bei gilintis į konkrečias tik Jums rūpimas verslo valdymo sritis. Tokio tipo verslo planams ypatingą dėmesį skiriame strateginių tikslų formavimui, finansinei analizei ir prognozėms (veiklos scenarijų modeliavimai), bei rinkos analizei ir paklausos tyrimams.

Investiciniai projektai investuotojo pritraukimui – naujam verslo sumanymui vystyti reikalingas patikimas ir stiprus partneris, kuris sutiktų investuoti į Jūsų projektą. Skirtingi investuotojai, gali turėti skirtingų tikslų vertindami tą patį projektą, todėl labai svarbu, kad projektas ne tik būtų pagrįstas finansiniais skaičiavimais, statistiniais duomenimis, bei realistinėmis prielaidomis, tačiau ir būtų įdomus jį analizuojant. Esame sukaupę tokio tipo projektų rengimo patirtį, kurią mielai pasidalinsime su Jumis.

Verslo planai, investiciniai projektai, veiklos strategijos naujai besikuriančiai įmonei, naujo produkto įvedimui, įmonės veiklos srities (finansų, marketingo, kt.), verslo plėtros, bendrai veiklai su užsienio partneriais – pritaikysime verslo planą Jums reikalingai veiklos sričiai.

Paraiškų ir veiklos planų rengimas dėl ES paramos (Nacionalinė mokėjimo agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra).

Visos paslaugos.