Nuo 2010 m. užsiimame įmonių bankroto administravimu. Konsultuojame bankroto procedūrų klausimais, ruošiame dokumentus, atstovaujame įmonių likvidavimo procedūrose.

Bandomųjų strategijų tobulinimas 2006 m. konsultuotos vietos veiklos grupės rengiant paraiškas “Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo gyvendinimui 2007-2013 m.“ ir gavo po 70 000 Lt paramą minėto projekto įgyvendinimui.

Konsultuotos VVG rengiant strategijas:

  • Akmenės rajono vietos veiklos grupė;
  • Kėdainių rajono vietos veiklos grupė;
  • Šilalės rajono vietos veiklos grupė;
  • Anykščių rajono vietos veiklos grupė.